V roce 2016 veřejnost ztratila v jedné osobě správce borské farnosti, obětavého organizátora obnovy a rekonstrukce kostelů a církevních staveb v regionu, milovníka vážné hudby. Právě na počest Vladimíra Borna se během uplynulého pátečního večera uskutečnila zádušní mše. Krom modliteb za zesnulého faráře a vikáře došlo také na krátké zavzpomínání, kterého se ujal emeritní biskup plzeňský František Radkovský.

Datum jedenáctého května nebylo na zádušní mši vybráno náhodou. "Dnes by pan Born oslavil osmdesáté narozeniny. Navíc tento rok dojde na výročí 350. let od posvěcení a obnovy borské Lorety. Také se tento rok slaví padesát let kněžství," vysvětlil nynější borský farář Miroslav Martiš. Jak dále dodal, všechna tato důležitá data, ale především nedožité osmdesáté narozeniny Vladimíra Borna vedly k instalaci pamětní desky, která se nachází přímo vedle vchodu do kostela svatého Mikuláše na borském náměstí. Tato deska bude tak i nadále připomínat oblíbeného faráře, který se do Boru dostal na začátku osmdesátých a hned začal s opravami kostelů, které byly ve velmi špatném stavu. Založil rovněž sdružení Borská Loreta, jejímž cílem bylo znovu oživit jednu z nejvýznamnějších církevních památek v okrese, Loretu v Boru.

Ve Stříbře se uskutečnil sedmý ročník Májové jízdy veteránů.
OBRAZEM: Tachovskem se prohnaly desítky veteránů