Plánský farář Jaroslav Šašek bude 24. prosince sloužit půlnoční mše od 15.30 hodin v kostele v Chodském Újezdu, od 21 hodin v Zadním Chodově, od 22.30 hodin v Chodové Plané a přesně o půlnoci začne mše v Plané. Čtyři mše svaté jsou 25. prosince, a to od 9 hodin v Plané, od 11 hodin v Broumově, od 14 hodin v Michalových Horách a od 15.30 hodin ve Svojině. Na svatého Štěpána bude mše v 11 hodin v Dolní Jadruži a ve 14 hodin v Otíně. Poděkování Pánu za uplynulý rok čeká plánského faráře 31. prosince od 16 hodin v Plané.

Čtyři bohoslužby čekají na štědrý den také farníky tachovské farnosti. V 16 hodin začíná bohoslužba slova ve Starém Sedlišti v kostele sv. Prokopa a Oldřicha, kterou povede jáhen Robert Frouz. Zpívat budou místní děti pod vedením Stanislavy Fojtíkové. Místní děti také zazpívají od 17.30 hodin na mši svaté v kapli sv. Jana a Pavla v Oldřichově. Ve 22 hodin začíná mše v kostele sv. Anny v Pernolci. Pravá půlnoční mše začne o půlnoci v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově. Doprovodí ji Chrámový sbor pod vedením Jany Vokaté a Tachovský dětský sbor pod vedením Josefa Brabence.

Tachovský kostel bude otevřen na Boží hod vánoční od 13 do 17 hodin, ve stejné hodiny bude otevřen také 26. prosince. K vidění bude rovněž místní betlém. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 26. prosince Vánoční koncert Tachovského chrámového sboru. Začátek je v 17 hodin.

Od poslední adventní neděle do 11. ledna je v kostele uchováváno Betlémské světlo. Zájemci si jej mohou odnést do svých domovů.