Kvůli hrozbě infikace zvířat katarální horečkou ovcí, modrým jazykem, dodržují mimořádná veterinární opatření. Naposledy došlo ke zjištění nákazy minulý týden v sousedním Německu, nemoc zasáhla skot a hrozí zavlečení i do Česka. „Sledujeme zdravotní stav dobytka, provádíme zdravotní zkoušky. V ochranném pásmu je nyní celý Plzeňský kraj,“ zmínil šéf agrárníků z Tachovska Stanislav Eberle.

Chovatelé skotu nesmějí v ochranném pásmu přemisťovat přežvýkavce. „Kvůli katarální horečce ovcí nesmíme prodávat živá zvířata, budou nám chybět hotové peníze,“ popsal Eberle jeden z dopadů mimořádných opatření. Katarální horečka ovcí je virové onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. „Přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides –pakomárci,“ informoval zástupce ředitele Krajské veterinární správy v Plzni Václav Poláček. Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce.

Zemědělci věří, že hrozba nákazy pomine, až dojde k ochlazení. Tiplíci se totiž rozšířili do Evropy hlavně díky letošní mírné zimě a příznivým klimatickým podmínkám. Vyhovuje jim teplota kolem 12 stupňů Celsia. Podle veterinářů zůstává infikovaný tiplík infekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla týden. „V počátečních stádiích onemocnění dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost,“ informovala Státní veterinární správa v Praze minulý týden.

Následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stadiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modro-fialovou barvu a volně visí z ústní dutiny, odtud pojmenování modrý jazyk.

U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště v podpaží a ve slabinách, dochází k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů, což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží. Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka.