„V těchto dnech se různými formami připomíná listopad 1989. Vnímáme, že v naší zemi existuje silná tendence k pouhému slavení kulatého výročí a k jednobarevné reflexi. Naštěstí můžeme vnímat i snahu o reálnější bilancování posledních dvaceti let – například v projektu Inventura demokracie (www.inventurademokracie.cz). Rozhodli jsme se přispět k celistvějšímu bilancování a připravili jsme program, který hledá odpovědi na otázky spojené s reflexí posledních dvaceti let v České republice,“ sdělil nám Jakub Chvojka z pořádající Komunity Noe.

„Zaměřili jsme se na témata spojená se zodpovědností k veřejnému životu, s prožíváním občanství a příslušnosti k této zemi, s národní hrdostí, národní povahou či problematikou politických elit,“ dodal.

Výše uvedeným cílům přizpůsobili v Holostřevech program otevřeného vzdělávacího setkání. „Svůj pohled na polistopadový vývoj přijede sdílet profesor Petr Vopěnka, ministr školství v první vládě po svobodných volbách v roce 1990. S havlovskou myšlenkovou dílnou přijede Nina Rutová, spoluautorka publicistických a dokumentárních pořadů o zajímavých osobnostech a spolupracovnice Knihovny Václava Havla,“ představil dále program Chvojka.

Do Holostřev zavítá na Schólé také režisérka Lucie Králová, která promítne své dokumentární filmy o vývoji české společnosti po roce 1989 a nabídne diskusi o nich. Filmový historik, dlouholetý člen mediální rady a spoluzakladatel zlínské filmové školy Jiří Novotný bude vyprávět jeden po- i předlistopadový filmový příběh. Na závěr nabídne Jana Petrová ohlédnutí za nezávislými aktivitami na Plzeňsku před rokem 1989.

Součástí programu bude rovněž moderovaná diskuse na téma „Smysl politického aktivismu 20 let poté.“

Podrobný program a další informace najdou zájemci o akci na internetových stránkách www.komunitanoe.cz v sekci Aktuality.

„Schólé ve stodole je takovým naším příspěvkem k připomenutí listopadových událostí. Program bude okořeněn překvapením, které jsme připravili v prostorách našeho domu v Holostřevech,“ uvedl dále Jakub Chvojka.

Schólé ve stodole je otevřené setkání na faře v Holostřevech, kde je možné podle organizátorů zažít vzdělávání v původním smyslu, jako snahu o kultivaci duše a dialog.

Víkendový vzdělávací program se koná pravidelně dvakrát do roka na jaře a na podzim. Letos se poprvé proběhla tzv. Velká letní schólé, která trvala celý týden.