Tak přispěli věřící při vánočních bohoslužbách v kostele Nanebevzetí Panny Marie do sbírky Dárky pro Ježíška, kterou organizuje tachovská farnost pro děti ze sociálně slabých rodin. V minulých dnech farníci tašky s dárky rozváželi.

„Do sbírky nám přispělo mnoho dobrých duší, některé třeba jen drobností, ale i to je důležité. Každý rok jsem velmi mile překvapen štědrostí lidí a otevřeností lidských srdcí pro bližní, kteří nemají štěstí být mezi movitějšími," vyjádřil se k výsledkům sbírky tachovský farář Václav Vojtíšek.

Přinesené dárky byly rozděleny podle seznamu, který farnosti poskytl odbor sociální péče Městského úřadu v Tachově. Dárky pak rozvezli spolupracovníci farnosti v prvních lednových týdnech. „Určitě jim patří poděkování za obětavost, jmenovitě pak Marii Čadkové a Daně Lazarovové, které dárky v potřebných rodinách předaly. A určitě řidiči Pavlu Čadkovi, stejně tak pracovnicím z odboru sociální péče," doplnil Vojtíšek, s tím, že největší dík ovšem patří všem dárcům.