„A jako každý rok se znovu našlo mnoho dobrých duší, které chtěly třeba jen drobností přispět sociálně slabým rodinám dárkem pro jejich děti,“ uvedl tachovský farář Václav Vojtíšek. „Každý rok jsem mile překvapen štědrostí lidí a otevřeností lidských srdcí pro bližní, kteří nemají to štěstí být mezi movitějšími,“ dodal.

Shromážděné dárky byly rozděleny podle seznamu, který pro farnost připravil odbor sociální péče Městského úřadu Tachov. Dárky pak byly rozvezeny na příslušné adresy. „Poděkování za obětavost patří farnicím Marii Čadkové a Daně Lazarovové, které dárky rozdělily, Pavlu Čadkovi, který posloužil jako řidič, rovněž děkuji pracovnicím sociálního odboru, které pomáhají vytipovat rodiny. A samozřejmě všem štědrým dárcům,“ uvedl farář.