Tachovský farář Václav Vojtíšek byl výsledky sbírky příjemně překvapen. „Jako každý rok se znovu našlo mnoho dobrých duší, které chtěly třeba jen drobností přispět sociálně slabým rodinám dárkem pro jejich děti," uvedl Deníku. „Každý rok jsem velmi mile překvapen štědrostí lidí a otevřeností lidských srdcí pro bližní, kteří nemají to štěstí být mezi movitějšími."

Shromážděné dárky byly rozděleny podle seznamu, který pro tachovskou farnost vypracoval odbor sociální péče Městského úřadu v Tachově. Dárky byly posléze rozvezeny dětem.

„Poděkování za obětavost jistě patří farnicím Marii Čadkové a Daně Lazarovové, které dárky rozdělily a do potřebných rodin předaly. Poděkování patří i Pavlu Čadkovi, který posloužil při celé akci jako řidič," uvedl farář s tím, že také děkuje pracovnicích sociálního odboru, které pomáhají vytipovat rodiny, kde je pomoc s dárky opravdu důležitá a potřebná. „Závěrem děkuji všem štědrým dárcům, kteří na Vánoce otevřeli své srdce pro druhé. Díky jim všem, skrze které se i dnes dějí zázraky ve světě. Bůh vám žehnej," uvedl Vojtíšek.