Obě památky by měly být ještě v letošním roce dokončeny. „Mojí snahou bude, aby kazatelna byla hotova do července. Protože pak máme děkovnou bohoslužbu za 750 let města, které se zúčastní otec biskup a bylo by dobré, aby kazatelna byla v té době již dokončena," uvedl borský farář Vladimír Born. Oprava kazatelny bude stát kolem osmi set tisíc, restaurovat se bude vše, co je napadeno červotočem.

Oltář Panny Marie Čenstochovské patří do ambitu borské Lorety, kde je ještě jeden zrcadlově stejný oltář. V tomto případě jsou náklady zhruba jeden milion korun, přičemž dotace činí devět set tisíc. Obě dotace získala farnost prostřednictvím Místní akční skupiny Český les. Podíl farnosti na financování restaurátorských prací činí deset procent.