„Opravovat se bude jen část, kde je hlavní vchod," uvedl Jan Pour z odboru správy majetku a investic plánského městského úřadu s tím, že fasádní omítka začala intenzivněji opadávat až v poslední době. „Po různu padaly i okrasné římsy, dalo by se říci, že už to bylo ohrožující," zmínil Pour.

Postupně město opraví celé východní průčelí, nicméně o prázdninách se zatím stihne jen část od náměstí ke vchodu. Na podzim bude opraven zbytek směrem na roh s Tylovou ulicí. Pour zároveň připouští, že severní stěna (Tylova ul.) by opravu snesla taktéž. „Opadává i část do dvora," prozradil. Město ale na to nemá zatím dostatek finančních prostředků.

Nynější práce na východní straně vyjdou městskou kasu na více než dva milióny korun. „Náklady ale ještě trochu povylezou, neboť jsme zrevidovali klempířské prvky a zjistili jsme nedostatky."