Program Filipojakubské noci byl nově přímo v muzeu. Doprovodný program byl na zahradě muzea, kde moderátor Pavel Voltr, co by hejkal, bavil nejen dětské obecenstvo. Děti se mohly svézt na koních, pohladit si psy z útulku U Šmudliny nebo si zastřílet na terče z luků.