Rozsáhlou rekonstrukci za několik milionů korun bude radnice zřejmě financovat ze svého, částečně jí pomůže komerční úvěr. Zastupitelé ale vybírali původně ze tří možností financování.

Nakonec schválili tu uvedenou. „Předpokládaná částka na rekonstrukci objektu je kolem šesti milionů korun. My jsme zvažovali tři možnosti financování. Tou první byla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj," uvedl Deníku starosta Stráže Karel Fišpera.

Dotace by v tomto případě činila 550 tisíc korun na jeden byt. „Ovšem problém byl v tom, že to byla dotace určená pro podporované bydlení pro lidi s omezeným příjmem," vysvětlil starosta.

Další možností, jak uhradit přestavbu, byl nízkoúročený úvěr Státního fondu rozvoje bydlení. „Úrok by činil asi tři až čtyři procenta, ale podmínkou získání tohoto úvěru bylo vybudovat na každých pět bytů jeden upravitelný. To znamená určený pro lidi se sníženou pohyblivostí," uvedl Fišpera.

V případě přestavby bývalého hotelu na obytný dům by to pro městys znamenalo vybudovat tyto byty dva. A kvůli poloze domu a okolnímu terénu by bylo nutné postavit ještě zdviž. „To by přineslo další náklady navíc. Proto jsme se nakonec rozhodli pro třetí variantu, tedy financovat rekonstrukci částečně z rezervy a částečně pomocí komerčního úvěru. Přesný poměr financování ještě není určen," doplnil starosta.

Pokud se podaří zahájit stavbu letos na jaře, předpokládá radnice dokončení v zimě. Když se s přestavbou začne v létě, tak letos budou dokončeny vnější práce a přes zimu přijdou na řadu vnitřní úpravy.

Městys Stráž vlastní 28 nájemních bytů, po dokončení tohoto objektu jich bude mít 37.