Zhodnotili při něm činnost spolku baráčníků za uplynulý rok, naplánovali akce pro rok letošní a zároveň si zvolili nové konšelstvo.

Úvodního slova se ujal staronový rychtář Bohuslav Nováček, který přivítal strážské baráčníky i zástupce z dalších organizací z Plzeňského kraje a starostu obce Karla Fišperu. Poté předal slovo členkám organizace, které hosty zpravily o hospodaření spolku a připomněly počátky vzniku baráčnické obce. „Organizace baráčníků vznikla na konci 19. století, kdy se začalo dařit snahám o rozpad Rakousko-Uherska. Jedním z rodících se hrdých národů tehdy bylo právě Československo. Členové spolku tak již po desetiletí udržují staré lidové tradice a zvyky,“ řekla mimo jiné vzdělavatelka Šárka Kovářová.

A právě nezastupitelnou úlohu Baráčníků v současné společnosti připomněl i starosta Karel Fišpera „I když nepatří k největším spolkům ve Stráži, činnost, kterou v obci vyvíjí, je jednou z nejviditelnějších a moc si jich za jejich snahu vážím,“ řekl. Společně s rychtářem a dalšími členy spolku si pak posteskli nad nízkým počtem členů organizace. „V současné době je nás patnáct a nové členy se nám nedaří získávat. Mladí o tradice moc nestojí a o členství zájem nemají,“ posteskl si Deníku rychtář Bohuslav Nováček, který v příštím roce oslaví 45 let od svého vstupu do organizace.

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků se ve Stráži podílí na několika kulturních a společenských akcích. Tou první letošní byl tradiční Masopustní průvod. Členové baráčníků se také pravidelně starají o místní židovský hřbitov, pečují o kapli Marie Lurdské a v loňském roce se účastnili i výstavy výpěstků zahrádkářů v jízdárně ve Světcích.