Na setkání přijeli i zástupci dalších sedmi základních organizací: z Bezdružic, Černošína, Kladrub, Konstantinových Lázní, ze Stříbra, Tachova 1 a Tachova 3. Pozvání také přijali Václav Votava, Miroslav Nenutil a Lubomír Kesner.

ZVOLILI SI STARONOVÉ VEDENÍ

Nejdůležitějším bodem jednání konference byla volba výboru. Letošní rok je rokem volebním, a tak zástupci všech základních organizací měli zvolit nebo potvrdit stávající výbor a revizní komisi. Řádně provedená volba potvrdila, že výbor i revizní bude pracovat v nadcházejícím období ve stejném složení.

Podle jednatelky Zdeňky Kantové je na Tachovsku evidováno 124 chovatelů ze sedmi základních organizací. „Je to o tři chovatele méně než v předcházejícím roce. Mrzí nás také, že svoji činnost v průběhu minulého roku ukončila Základní organizace mladých chovatelů Bor, která měla devět členů,“ popsala pro Deník předsedkyně organizace.

CHOVATELÉ SE POTÝKAJÍ S ÚBYTKEM ČLENŮ

Chovatelé v uplynulém roce evidovali 2 798 kusů chovných zvířat což je oproti předcházejícímu období pokles téměř o tři sta zvířat. „Pravé důvody poklesu neznáme, ekonomický důvod se ale jeví jako rozhodující,“ pokračovala předsedkyně.
Pokles počtu chovaných zvířat ale chovatelé nezaznamenávají u všech druhů., u králíků zůstává počet zvířat nezměněný a u okrasných ptáků dokonce počty vzrůstají. „Například chovatelům kanárků se daří, těch vzrostlo z deseti chovatelů na šedesát dva,“ vysvětlila Zdeňka Kantnerová.

OCENĚNÍ SI ODNESLI CHOVATELÉ KRÁLÍKŮI DRŮBEŽE

Po úvodní zprávě pochválil předseda odboru králíků kvalitu chovů, která se potvrdila i v krajské výstavě v Chodové Plané, kde v celkovém pořadí získali tachovští chovatelé třetí místo. Následovalo vyhodnocení nejlepších chovatelů králíků, kterými jsou Antonín Stehlík, za plemeno durynský králík, Lenka Zahnová, za novozélandský bílý králík a Marcela Kupcová, za plemeno havana.

Následovala zpráva o činnosti holubářů, kterou vedl Josef Veřtat. Holubáři úspěch na výstavě nezaznamenali, skončili na posledním místě, i když získali pohár na nejlepšího holuba moravského plemene. V hodnocení nejlepších holubářů se pak umístili Josef Veřtat, za moravský pštros červený, Václav Salaba za king bílý a Miroslav Salaba za hesenský voláč černý kropenáč. V drůbežářské sekci získali ocenění Dana Fecková za husa česká bílá, Jakub Šedivý, za bojovnice tuzo a Antonín Stehlík za velsumka zdrobnělá rezavě koroptví.

POČET CHOVATELŮ PTÁKŮ ROSTE

Za nepřítomné ptáčkaře přednesla zprávu předsedkyně organizace Zdeňka Kantová, která vyzdvihla aktivní činnost členů ptáčkařů. „Slovo na konferenci dostali také mladí chovatelé a ze zprávy vyplynulo především to, že získávání mladých zájemců o chovatelství je v naší oblasti dlouhodobý úkol, který se nám nedaří plnit, i když jednotlivé organizace vycházejí mládeži vstříc nejen radou, pořízením chovného materiálu a podobně,“ uvedla dále Kantová a doplnila, že pohár a diplom pro nejlepšího mladého chovatele převzal Michal Vališ, chovatel králíků vídeňských modrých.

Každoročně chovatelé na okresní konferenci předávají také pohár pro zasloužilého chovatele. Letos byla oceněna Blažena Holátová, chovatelka drůbeže.

Kam na výstavu:
28. dubna Černošín propagační výstava
12. května Stříbro
mladí chovatelé
18.-19. srpna Kladruby
propagační výstava
8. září EHD Stříbro 25. jubilejní výstava
13.10. Bezdružice propagační výstava
16.-17. listopadu Stříbro propagační výstava
17. listopadu Tachov propagační výstava