Zejména ti nejmenší s úžasem sledovali historický šerm, dobové tance, hudbu, jarmark a řemesla, piráty na lodi, kejklíře, sokolníka či divadlo. Program zakončila ohňová show a ohňostroj. Vstup na celodenní akci byl zdarma.

Kastelánka Galina Marianna Kortanová organizuje slavnosti už od jejich nultého ročníku. „Hlavním smyslem akce je pobavit návštěvníky – zkrátka zábavnou formou je seznámit s tím, jak se kdysi šermovalo, tančilo, jaké bylo odívání. Scénky samozřejmě nejsou vždy založené na reálných událostech, děláme to spíš takovou divadelní formou, protože středověká realita tak veselá nebyla,“ vysvětluje.

Diváci se proto nemuseli obávat, když sledovali popravu předváděnou Mistrem Katem. Měli také možnost prohlédnout si dílnu písaře, hrnčíře, kováře či přadleny. Na tržišti bylo k zakoupení rozličné zboží, stejně jako nezbytné jídlo a pití. Řada návštěvníků také využila možnost projít si prohlídkový okruh zámku a věže bez průvodce za upravené slavnostní vstupné.

„Na tuto akci přijde vždycky hodně lidí,“ říká kastelánka. „Čím víc jich je, tím více si to všichni užijí, a tím radostnější prožitek z toho máme my jako organizátoři. Nevybíráme vstupné, tak neznáme přesné počty. Ale odhadujeme, že během dne se tu protočí pokaždé kolem pěti tisíc návštěvníků. Na prohlídku jich většinou přijde zhruba tisíc – děti neplatí, takže přesné číslo rovněž neznáme,“ vysvětluje.

Ačkoliv počasí po pátečních průtržích nevypadalo moc nadějně, na slavnostech v průběhu odpoledne vysvitlo i sluníčko. Sprchlo jen krátce na samotném začátku akce. Když se déšť spustil podruhé o něco později, návštěvníky to neodradilo, vytáhli pláštěnky a deštníky a dál sledovali fascinující vystoupení sokolníka s dravými ptáky.

Novinkou letošního roku byli piráti. „Jednou už tady byla pirátská bitva,“ vzpomíná Galina Marianna Kortanová, a pokračuje: „Letos máme pirátský člun na Zámeckém rybníku. Piráti verbují veřejnost mezi posádku a učí je jejich umění – například jak se správně pádluje. Každý rok se snažíme, aby se program obměňoval, zveme nové účinkující, které potkáváme jinde na akcích po celé republice, kam jezdíme. S plánem pro následující ročník vždy čekáme, co nás napadne po právě proběhlé události. Vždy se snažíme, aby byl program pestrý z různých dob historie – ať už z gotiky, románského období či baroka.“

Zámek v Boru byl původně hrad, který byl postupně přestavován. Určující podobu mu dala rozsáhlá pozdně gotická přestavba a konečný vzhled romantická přeměna na pseudogotický zámek. „V zámku opravujeme pořád. Od roku 1997, kdy se zámek vrátil městu a začalo se s rekonstrukcí, se ani jeden rok s pracemi nepolevilo. Už jsme opravili to nejcennější, co v zámku bylo, a z toho je vytvořen zhruba hodinový okruh zahrnující šestnáct místností, velký sál, gotickou kapli a zámeckou věž, jejíchž ochoz slouží jako vyhlídka. Teď se plánuje zázemí pro správu – potřebujeme sklady, dílnu pro údržbu a zahradníka. Připravujeme také další projekty na úpravu nádvoří. Za ta staletí se celý terén hodně zvednul a působí nám tady spodní vlhkost, takže se půjde s terénem o něco níž. To bude velká akce. Pořád se tu něco děje, i když to třeba na první pohled není vidět,“ seznamuje s dalšími plány Kortanová.

Rozpočet na oslavy je kolem 400 tisíc a jde z rozpočtu města. „Ne vždy ale vyčerpáme všechno. Náklady na celý program tvoří zhruba polovinu, zbytek padne na věci kolem,“ prozrazuje kastelánka.

Lenka Mahdalová

Letní tábor s angličtinou.
Školka uspořádala letní tábor s výukou angličtiny