V zámeckém parku v Chodové Plané pro pět desítek účastníků letního sportovního kempu, rozdělených do skupin, připravili místní dobrovolní hasiči lezeckou dráhu a ukázky hasičské techniky. Děti tak prokazovaly svoji zručnost a um v lezení po napnutých lanech a poté si mohly vyzkoušet hasičský oděv, masku i dýchací přístroj.