Program byl zahájen v sobotu dopoledne na zámeckém nádvoří vystoupením trubačů a krátkou promluvou starosty Ladislava Macáka.

#facebook|#

Poté diváky zaujala skupina přibližně dvou desítek cyklistů, kteří přijeli na nádvoří na historických velocipédech, včetně několika kol s velkým předním kolem. Téměř všichni cyklisté také byli oblečeni v dobových kostýmech.

Kromě zámku byla v rámci EHD otevřena také Příhradební ulička s městskými hradbami a baštami, muzeum, kostely. Ve farním kostele koncertoval Tachovský dětský sbor.