„Seznámíme je například s novinkami, které se objevily na portálu Porta Fontium, jsou tam nové mapy, inventáře a mnoho dalšího,“ sdělil Deníku ve čtvrtek před zahájením vedoucí Státního okresního archivu Jan Edl. Kronikáři se schází právě v tachovském archivu a tradičně na Zelený čtvrtek. Pracovník archivu pak kronikáře upozornil na zajímavosti, co mohou využívat ke své práci, novou vydanou literaturu…

„Ukážeme jim také kroniky, které se k nám do archivu nově dostaly, a také provedeme vzorový zápis na nečisto,“ dodal vedoucí archivu.

Setkání se školením využívá pravidelně více než polovina obcí a měst Tachovska, kde by se měly pamětní knihy vést.