Před samotným vhozením symbolu zimy, Morany, do řeky Mže došlo na představení samotného svátku uvítání jara. Poté se již žáci Základní školy Hornická vydali směrem k nedalekému mostu, aby figurínu poslali po proudu a přivítali tak jaro. Bohužel, momentální počasí bylo poměrně silně proti.

„Opravdu obdivuji všechny, kteří nakonec přišli. Pravdou je, že letošní Smrtnou neděli jsme měli kvůli počasí poměrně ztíženou. Mnoho herců nám vypadlo a někteří náhradníci se o své roli dozvěděli s jistotou až dnes. Přesto se vše zvládlo, tak doufejme, že dorazí i to jaro,“ s úsměvem řekla učitelka ze Základní školy Hornická Marie Klečatská.

Právě žáci zmiňované školy drží Smrtnou neděli již sedmým rokem naživu. Krom obřadu vhození Morany do Mže byly v prostorách muzea připraveny také dílny s velikonoční tematikou.