Školákům v rámci dopoledního programu pracovníci a spolupracovníci Mraveniště představili a nabídli praktickou ukázkou několika zájmových kroužků.

Děti se mimo jiné dozvěděly, jak mohou aktivně strávit volný čas.

V rámci prohlídky budovy Mraveniště ale i venkovních prostor, pro ně bylo přichystáno několik stanovišť, kde si školáci mohli vyzkoušet například základy rybaření nebo lukostřelby. Děvčata pak většinou dala přednost kroužkům s rukodělným zaměřením a bavila je především keramika nebo malování.

Většina oslovených dětí si zájmový kroužek vybrala, zbývá proto doma přesvědčit rodiče. Někteří ze školáku pak budou pokračovat v zájmových aktivitách z uplynulých let a uvědomují si, že další kroužek by už nejspíš nezvládli. Jedním z nich byl i František Zezula, který navštěvuje čtvrtý ročník Základní školy v Kostelní ulici v Tachově a měl možnost si během Dne otevřených dveří vyzkoušet střelbu z luku. "Kroužek by se mi asi moc líbil a taky si myslím, že by mě bavil. Chodím už ale třetím rokem na malování a po takové době bych kroužek opouštět nechtěl," řekl Tachovskému deníku.

Mraveniště Tachov má pro letošní rok v nabídce přes šedesát zájmových kroužků. Stejně jako každý předcházející rok i letos svoji nabídku rozšířilo o nové tři kroužky. Jedním z nich je například kroužek Zálesák, který má děti naučit základním dovednostem v přírodě, postavit stan, rozdělat oheň, dokázat poskytnout první pomoc. "Jsme rádi za stále se rozšiřující nabídku aktivit pro děti. Škála možností, jak mohou děti trávit volný čas je obrovská. Kromě zaměstnanců Domu dětí a mládeže, kteří kroužky vedou, máme i dost schopných a ochotných lidí vést další zájmové aktivity. Pokud by měl kdokoliv o takovou činnost zájem a má k tomu odborný předpoklad, není problém se na dalších aktivitách domluvit," vysvětlil ředitel Domu dětí a mládeže Mraveniště Tachov Jaroslav Matas.

Zapsat se do vybraného kroužku školáci mohou do konce měsíce září.

První zkušební hodiny vybraných aktivit pak začínají začátkem října.