„Děti budou moci se středověkými kahany, takzvanými palčáky, navštívit štolu Barbora, jejíž otevření se nyní chystá. Na farské zahradě si zkusí práci s kladívky a mlátkem a dozví se i informace o obyvatelích štol – netopýrech,“ uvádí za Ligu Kamila Jůzlová. Jako základna pro vzdělávání bude sloužit zmiňovaný objekt fary. Ta je právě v rekonstrukci a v jejích prostorách v příštím roce vznikne centrum neformálního vzdělávání zaměřené na přírodní a technické vědy.

V rámci programů pro školy i veřejnost se Liga lesní moudrosti hodlá zaměřit také na geologii. To umožňuje návaznost na významnou hornickou a také geologickou minulost městečka Michalovy Hory a jeho okolí. „Geologie stojí bohužel i dnes na okraji zájmu studentů a ve školách je často vyučována příliš teoreticky, nezáživně a bez souvislostí. Pomocí nových programů bychom tedy rádi zatraktivnili geologii jako takovou a ukázali na konkrétní lokalitě, jak se dá s nabytými informacemi z učebnic pracovat,“ popisuje Jůzlová s tím, že programy vychází z principů zážitkové pedagogiky, podporují samostatné objevování světa a aktivitami v terénu vhodně doplňují učivo školních lavic.

V rámci grantového programu vznikly dvě metodiky. První je vázána přímo na rudnou minulost. Druhá zavede děti do dříve zlatonosné oblasti u Křivců u městečka Úterý, kde se na chvíli stanou malými zlatokopy a zkusí si na potoce rýžování. Program, který podpořil Plzeňský kraj a MAS Český Západ najde využití nejen u školáků. Dostupný bude i pro širokou veřejnost a návštěvníky Geoparku Geo Loci a CHKO Slavkovský les.

Liga lesní moudrosti je organizace pracující s dětmi a mládeží, čítající na 1000 členů po celé České republice. Programem Ligy je výchova člověka v přírodě. Pro naplňování svého poslání pořádá organizace každoročně tábory a víkendové pobytové akce v údolí Kosího potoka, kde postupně zakoupila pozemky, o které se stará.

FARMÁŘSKÉ TRHY NABÍDLY vánoční sortiment. Zájem byl především o stromky a cukroví.
Tachovské farmářské trhy se nesly ve znamení Vánoc