Cestovatel Aleš Zíka a Tomáš Winkelhofer přijeli své zážitky z Izraele povědět návštěvníkům do kladrubského muzea.

Jak cestovatelé vyprávěli, do Izraele se vydali ještě se dvěma dalšími kamarády na vlastní pěst a jednou z motivací pro cestu bylo prožít trochu dobrodružství a rozšířit si znalosti o Izraeli, které by mohli posléze využít jak doma tak v zaměstnání. Nejvíc z celé cesty je ale zaujali právě plazi, o kterých cestovatelé zjistili, že jich v Izraeli žije více než sto různých druhů. Protože ale zemi navštívili v přelomu října a listopadu, měli možnost jich spatřit pouze čtyřicet. Ve svém přirozeném prostředí tak viděli například gekona, zmiji zdobnou nebo ropuchu zelenou. Na své cestě se ale nevěnovali pouze poznávání zvířecích druhů a krás Izraele, klidnými je nenechali ani zvířata spadlá či uvízlá v téměř vyschlých studních, kterých je v izraelských oblastech prý opravdu hodně.

Návštěvníci muzea mohli kromě zajímavého vyprávění sledovat také pásmo fotografií, na kterých mimo jiné viděli, jak se na lanech spouštěli úzkými prostory do studní a vytahovali zubožené plazi ale například také orla.

Týdenní dovolená oběma cestovatelům přinesla zážitky téměř na knihu a kromě zajímavých vzpomínek a zážitků si odváželi také jistotu, že se do těchto míst chtějí znovu vrátit.

Monika Šavlová