„V rámci archeologického průzkumu byly nalezeny zbytky starých kostí, lebek a tak dále. Poté byla nalezena část zdi středověkého kostela a byla odhalena spodní část sochy. Pro archeology se nejednalo o příliš velké překvapení vzhledem k tomu, že se zde nacházelo pohřebiště. Pro nás je to ale samozřejmě úžasný objev,“ řekl s úsměvem starosta Stříbra Karel Lukeš.

Starostova slova potvrdil i archeolog z Oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni. „V kostele se snižovala úroveň podlahy o čtyřicet centimetrů. V této úrovni se nacházely renesanční podlahy a pod touto úrovní jsou hrobové násypy a zbytky po podlahách gotických. Protože se v kostele nepřetržitě pohřbívalo, tak se i v těchto násypových vrstvách objevují lidské kosti. Po snížení čtyřiceti centimetrů jsme se již dostali na úroveň hřbitova a kostrových hrobů. Z tohoto důvodu se nadále nesnižovalo,“ vysvětlil Pavel Břicháček.

Pro laika sice ne tolik atraktivním, ale pro znalce historie přeci jen zajímavějším nálezem bylo zdivo v severozápadním koutě kostela. „Jedná se o středověké zdivo, které je narušeno stávajícím kostelem. Podle toho, jak je tato část stavěna, se nejedná o zcela původní kostel, ale je to další budova, která stála vedle původního kostela, který byl menší, než je ten stávající,“ dále uvedl archeolog.

Nálezy rekonstrukci kostela příliš nezpozdily. Vnitřek je již téměř připraven na novou podlahu a objevila se také původně zabetonovaná místa na okna, které do budoucna vyplní vitráže.

Tachovský Dechový orchestr mladých vystoupil po 26 letech na chebském Fijo festu.
Orchestr mladých vystoupil na Fijo festivalu