Přítomným požehnal a mši vedl farář Jaroslav Šašek, který také poděkoval za příspěvky, díky nimž mohla farnost opravit část střechy a pokračovat na opravách varhan. Právě varhany se poprvé po dlouhé odmlce rozezněly při loňské půlnoční. Také letos na ně zahrála Věra Kestřánková. Farář připomněl konání Tříkrálové sbírky, která se uskuteční začátkem příštího roku.