Rybník Regent se vodní plochou 52 hektarů řadí mezi největší na Tachovsku a Mariánskolázeňsku. Má zajímavou historii. Už v patnáctém století zde byla za opata Zikmunda budována celá řada takzvaných klášterních rybníků. Pracovali zde poddaní z Holubína a dalších vesnic v okolí. „Rybník Regent byl vybudován v roce 1479 a původně měl dva majitele. Klášter Teplou v čele s opatem Zikmundem a Kryštofa a Heinricha Landvisty z Rebersreuthu, pány na Chodové Plané,“ uvádí Richard Švandrlík v legendární Hamelice a popisuje neshodu majitelů. „Brzy mezi nimi vypukl spor, který byl ukončen v roce 1501 tak, že klášter Teplá odkoupil druhou polovinu rybníka od vdovy po Kryštofu Landvistovi – paní Anežky z Kočova. Ve věci sporu o Regent v letech 1479-1501 bylo sepsáno 11 listin, z toho je osm českých.“ Když tedy poddaní pracovali na stavbě Regentu, trvalo Kryštofu Kolumbovi ještě třináct let, než objevil Ameriku.

Dnes Regent patří holdingu Rybářství Třeboň a o rybník se stará a výlovy provádí Rybářství Mariánské Lázně.

Co ale výlovy mají dlouhé věky společného je názvosloví. A tak dřevěnému vyřezávanému symbolu rybářského cechu se říká ferule. Jednomu z typů rybářské sítě při výlovu se říká plot, dalšímu nevod, jsou sítě tažné i podložní, k odchytu jednotlivých ryb slouží sak a místo, kde se soustředí ryby k výlovu je loviště. Právě sem se ryby nahání při takzvané sháňce.

Čtvrteční výlov je určený pro širokou diváckou veřejnost i pro ty, kdo si chtějí koupit čerstvé ryby nebo ryby uzené a další pochutiny. Začátek je po osmé hodině.

Petrův zdar