Investici ve výši bezmála sedmi desítek milionů avizovala Správa železniční dopravní cesty už v zimě s tím, že světelnou signalizaci dostane sedm nechráněných železničních přejezdů na trati mezi Planou a Tachovem.

V současné době ukusují stavební stroje zeminu v okolí přejezdů a připravuje se podloží pro umístění semaforů a dalších zabezpečovacích prvků.

Modernizace přejezdů se podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše skládá ze tří dílčích staveb. Nejprve to budou první dvě křížení s cestami ve směru od Plané, pak přejezdy v okolí Lomu u Tachova a na závěr železniční přejezdy u Vilémova a u Tachova. „Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silniční i vlakové dopravy a zkrácení jízdních dob na trati Domažlice – Planá,“ dodal Illiaš. (jk)