Strom přátelství, jak jej pojmenovali, bude nyní upomínat na týdenní setkání v rámci mezinárodního projektu podpořeného programem Erasmus. Projekt nazvaný Water dal dohromady děti z České republiky, Slovenska a Polska, které zábavně naučnou formou plnily úkoly spojené s vodou. „Setkání už byla v Polsku i na Slovensku, teď jsme hostiteli my,“ uvedla vyučující Jana Anděl Valečková a dodala, že školáci poznávali především Český les a učili se o vodě přímo v přírodě. Například o vodních tocích, bobřích hrázích, vodních plochách na Tachovsku a podobně. Také sestavovali vodní mlýnky a různé další modely.