Obec Staré Sedliště se historicky poprvé uchází o titul v soutěži Vesnice roku. Přihláškou chce vedení obce především poděkovat a ocenit práci místních obyvatel a spolků, kteří o lepší život v obci svojí činností denně usilují. „Nápad vznikl na Dni malých obcí, kde nás – představitele malých obcí, ministryně Karla Šlechtová vyzvala, abychom se nebáli a nestyděli se přihlásit,“ řekla Deníku starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková a pokračovala. „Vážíme si lidí, kteří se starají o obec, podílejí se na kulturních akcích a nesedí doma se založenýma rukama. Zmínit bych chtěla hasiče, sportovce, spolek Labuťačky a pana Václava Hurycha, za kterého jsme v obci moc rádi,“ popsala starostka.

Ani obec ale nezůstává pozadu. Letos investuje například do nové tlakové kanalizace, nedávno opravila chodníky, veřejné osvětlení, hřbitovní zdi, osázela květinami a keři veřejná prostranství. V brzké budoucnosti chce vybudovat byty pro seniory a pokračovat v obnově návsi. Přesto starostka připustila, že i tady se najdou lidé, kteří přihláš-ku do soutěže zpochybňují. „Je to dáno především skladbou obyvatel obce. Dlouhodobě řešíme problé-my se sociálně slabými,“ po-tvrdila Valíčková a popsala, že obec se současnou situací nemůže nic dělat. „Bytovky vlastní soukromý majitel a my nemáme možnost, jak skladbu nájemníků ovlivnit,“ vysvětlila starostka.

I přes někdy problematické soužití ale nemají místní obyvatelé s minoritou jen negativní zkušenosti, jak nám potvrdila provozovatelka hostince Františka Pinkasová. „Chtěli po mně pronajmout sál na jednu akci. Musím ale říct, že když mi ho vraceli, bylo tak uklizeno, že v takovém stavu vrací sál málokdo,“ popsala.

Staré Sedliště čeká návštěva komisařů, kteří zhod-notí, jak v obci lidé žijí, hos-podaří nebo pečují o veřejná prostranství. Vítěz krajského kola postoupí do kola celorepublikového. Bonusem je, že obec účastí v sou-těži získá jistotu dotace z Programu stabilizace venkova.