Stalo se tak v rámci obnoveného pořadu Kotel se starostou. „Tento diskusní pořad jsme pořádali pravidelně každý rok od roku 2009, ale v minulém volebním období jsme vynechali. Teď jsme ho opět po čtyřech letech zopakovali,“ řekl Deníku vedoucí odboru školství Městského úřadu Tachov Josef Kožnar s tím, že ve společenském sále Mže se sešlo víe než sto dětí z osmých a devátých tříd základních škol a z nižších ročníků středních škol.

K cílům diskuse patří nejen to, aby se děti seznámily s vedením města. „Jde v první řadě o to, aby se naučily nebojácně komunikovat tváří v tvář s nejvyšším představitelem města, klást otázky, diskutovat, obhajovat své názory, mluvit do mikrofonu,“ popsal Kožnar.

Po rozpačitém úvodu děti odhodily stud a zasypaly starostu desítkami otázek.

K pilně diskutujícím školákům patřil Tomáš Machač, žák Základní školy Hornická. „Otázky jsem vymýšlel podle toho, co jsem chtěl vědět a co mi připadlo správné, o čem se třeba tolik nemluví. Jsem rád za tuto možnost, položit otázky starostovi i místostarostům,“ řekl Deníku. Otázky si připravoval sám, ale některá témata konzultoval se spolužáky.

Spokojenost po besedě zářila i z tváře starosty Tachova. „Líbilo se mi, že bylo hodně dotazů. A je dobře, že dotazy byly, protože kdyby nebyly, tak nemá cenu se scházet,“ uvedl.

Jak dodal, na řadu dotazů neznají odpovědi ani představitelé města. To se týká například stavu soukromých objektů, ubytoven a podobně. „Doufám, že za rok bude Kotel znovu a že opět uslyším zajímavé a podnětné dotazy,“ řekl Macák.