Navázal tak na letitou tradici. „Po čtyřech letech chceme opět začít s pravidelným přijetím ředitelů a ředitelek tachovských škol, abychom jim v rámci Dne učitelů poděkovali za odvedenou práci ve vzdělávání a výchově mládeže,“ uvedl s tím, že ředitelé budou tlumočit toto poděkování svým kolegům na školách. Na akci byli pozváni nejen představitelé škol a školek zřizovaných městem, ale také ředitelé ostatních škol a vzdělávacích zařízení, včetně domu dětí a mládeže nebo Revisu. Kromě starosty zástupcům škol poděkovali rovněž oba místostarostové a vedoucí odboru školství Josef Kožnar.