Přijeli žáci z Německa a Polska. Účastníci se aktivně seznámili s chovem ovcí na ovčí farmě, zpracováním vlny, výrobou plsti a plstěním. Více vysvětlila koordinátorka projektu Jasmína Vaňková.

„V rámci plánovaných workshopů si žáci vyrobili například ruční papír a seznámili se s různými možnostmi práce s papírem, při exkurzi ve svíčkárně získali zkušenosti s výrobou svíček, školní jarmark nabídl možnosti dalších rukodělných činností a ukázky tradičních řemesel. Součástí nabitého programu byla také návštěva Černošína. Skupina asi 30 žáků z Německa, Polska a Čech si prohlédla zajímavé exponáty v černošínském muzeu, kde také zhlédla krátký film o Černošínu, absolvovala několik znalostních aktivit připravených ve spolupráci s pracovníky muzea na muzejní zahradě a navštívila kostel sv. Jiří,“ uvedla Vaňková.

Do tříletého projektu je zapojeno 7 evropských škol vzdělávajících žáky se speciálními potřebami – kromě stříbrské Základní školy v Revoluční ulici jsou to dvě německé školy v Rudolstadtu a Schweichu, dvě polské školy v Lesnici a Pucku, chorvatská škola v Pule a lucemburská škola v Echternachu. Ústředním tématem všech projektových setkání a aktivit je předprofesní příprava.

Martina Sihelská