Více uvedl starosta Konstantinových Lázní Karel Týzl. "Celkové náklady na opravu činily 655 tisíc korun, ale díky dotaci z MZe jsme získali 455 tisíc. Bylo potřeba udělat nový krov, konstrukci věžičky a střechu z pálených tašek. Před tím tam byla provizorní střecha z roku 1995 z asfaltového šindele. Musel být zhotoven nový věnec obvodového zdiva, strop v kapličce před rekonstrukcí zcela chyběl, repase oken, dveří, obnova vnitřních omítek, nová podlaha. Objekt musel být odvodněn a okolo zdi byl zhotoven okapový chodníček z kamene a přístupový chodníček," uvedl starosta Týzl.

Projektová dokumentace byla zhotovena už v roce 2010, ale první práce na kapličce začaly až v září 2017. "Už v roce 2010 se prostřednictvím podpory od MAS Český Západ připravila projektová dokumentace, pak se dlouhá léta čekalo na vhodný dotační program. To se stalo bohužel až v roce 2017, ale stalo se. Slavnostní otevření plánujeme na začátek července roku 2018. Do přípravy tohoto otevření se velmi aktivně zapojili místní občané i chalupáři a připravují na potínské poměry velkolepou akci," dodal Týzl.

Martina Sihelská