Bilancovat činnost za letošní rok a naplánovat program roku příštího přijeli členové ze všech místních organizací v tachovském okrese. Součástí jednání byla také volba delegátů na krajskou konferenci organizace slabozrakých. Zpestřením programu pak bylo občerstvení, živá hudba s možností si zatancovat. Setkání ale zahájily dvě skupiny dětí z Mateřské školy Pošumavská Tachov, které předvedly své hudební a taneční nadání při několika písničkách a roztleskaly delegáty okresní konference.