Začátek vycházky je v 10 hodin na autobusové zastávce v obci Broumov. „Pak nahlédneme do přírodní rezervace Broumovská bučina, kde ještě dodnes jsou patrné pozůstatky po milířích, ve kterých kdysi dávno uhlíři pálili dřevěné uhlí. Podíváme se společně na skalní výchozy i krásný bukový les,“ říká průvodce Antonín Hříbal.

Vycházka má dvě části, v té druhé se zájemci projdou bývalým náhonem podél Hamerského potoka, pomocí obrázků si přiblíží dávné provozy mlýnů a hamrů. „Řekneme si o měnících se jménech Hamerského potoka, která byla i jsou různá v místech a v čase, a také se projdeme od památného Broumovského jasanu dubovou alejí k Broumovskému smrku a změříme obvody kmenů těchto dvou památných stromů,“ dodává průvodce nedělní vycházky.

Trasa je dlouhá zhruba deset kilometrů a předpokládaný konec je kolem patnácté hodiny. Nutná je obuv na lesní cesty i nezpevněný terén a vhodné oblečení vzhledem k počasí. Bude i čas na krátký odpočinek a svačinu.

Název akce: Krásy Broumovska

KDY: neděle 15. září od 10 h.
KDE: Broumov, sraz na zastávce BUS
ZA KOLIK: nezpoplatněno