„Je to smutná situace. K úhynu došlo při výlovu, když poklesla hladina vody a udělalo se teplo,“ říká zootechnik Jiří Lipka z Klatovského rybářství, kterému rybník patří. Ve vodě bylo pak velice málo kyslíku a ryby začaly hynout. „Ihned jsme výlov ukončili, abychom většinu ryb zachránili,“ dodává s tím, že rybářství na tomto rybníku přišlo asi o jednu pětinu převážně kaprů. „Nyní pracujeme na tom, abychom mrtvé ryby pomocí lodí vyndali do kádí a odvezli do kafilérie,“ poukazuje zootechnik na nutnost. Až počasí dovolí, ochladí se, rybník doloví.

Situaci ale zatím využívají ptáci. „Zde dobře funguje jako zdravotní policie orel mořský, který se sem chodí krmit,“ říká ornitolog z Tachova Karel Machač a vzápětí dodává, že v pondělí v okolí Březového rybníka viděl pět těchto obřích opeřenců. Podle ornitologa situaci využívají i volavky bílé a popelavé, které odloví takzvanou plevelnou rybu, a malé rybky, které se při výlovech stahují do lagun. „Ovšem podivuju se nad tím, že mrtvé ryby ještě nikdo nezlikvidoval, tohle by mělo být uděláno, co nejdříve, už kvůli možnému šíření infekcí,“ zamýšlí se ornitolog.