V sobotu na Den české státnosti a svátek svatého Václava se od jedenácti hodin totiž konala v kostele svatého Michaela Archanděla poutní mše. Vedl ji plánský farář Jaroslav Šašek. „Dorazili místní i poutník až z Brna,“ řekl a uvítal přítomné. Mši doprovodili také hudebníci a farář závěrem připomněl nutnost opravy kostela. „Podali jsme už třetí žádost o dotace a nyní věříme, že vše dopadne úspěšně, kostel to potřebuje,“ dodal s tím, že v kostele se v současné době konají jen dvě pravidelné akce ročně. Vždy na svátek Václava a pak na Štědrý den.

Raně barokní kostel byl vystavěn v druhé polovině sedmnáctého století. Údajně v roce 1797 byla dostavěna věž. Patří církvi a spravuje ho římskokatolická farnost v Plané.