Zároveň nechali biskupem Tomášem Holubem požehnat restaurovanému zvonu, který je součástí kostela již 430 let.