„Nejdříve došlo k rekonstrukci účelové komunikace od vesnice k plynové stanici v délce 155 metrů. Na tuto cestu navazuje polní cesta navržená v komplexních pozemkových úpravách jako společné zařízení ke zpřístupnění pozemků,“ vysvětlila starostka Ctiboře Jarmila Žemličková. Jak dále dodala, délka nově zrekonstruované cesty jsou necelé dva kilometry.

„Cesty propojují Ctiboř s osadou Březí. Součástí jsou také hospodářské sjezdy s propustky a oboustranné příkopy. Na části cesty je také doprovodná zeleň. Původně mělo dojít k přesazení 23 kaštanů, ale nakonec to nebylo nutné.“

Krom dvou cest, které propojily Březí a Ctiboř, také došlo ke stavbě další polní cesty, která vede ctibořskými loukami k místnímu rybníku.

Největší pozornost a především radost ale způsobila zmiňovaná cesta spojující dvě obce. „Místní občané Ctiboře i Březí jsou rádi, že došlo konečně k propojení obou sídel. Předpokládáme, že cesty budou využívat především zemědělci, ale nadšeni budou určitě i cyklisté a turisté,“ dále dodala starostka Ctiboře.

Vybudováním popisovaných cest ale rozhodně plány v okolí Ctiboře nekončí. V dalších letech by obec chtěla pokračovat v realizaci dalších opatření navržených v pozemkových úpravách. „Na tyto nové cesty navazují severní a jižní větrolamy. Dále chceme vysadit biokoridory. To je ale závislé na získání dotace,“ na závěr uvedla Jarmila Žemličková.

Obyvatelé si ale na klidný průjezd budou muset ještě chvilku počkat. I přesto, že jsou již práce hotovy, k oficiálnímu předání staveb dojde až v prosinci.