Ta se opět konala napříč celou Knížecí alejí až ke světecké jízdárně. Pro účastníky bylo připraveny nejrůznější úkoly spojené právě s pohádkovým prostředím. Závěr pohádkové cesty byl na hřišti Střední průmyslové školy Světce, kde děti dostaly sladkou odměnu za provedené úkoly.