I proto je jim věnovaná odborná péče, aby své okolí mohly zdobit další desetiletí.

Již v průběhu září tak na území Chráněné krajinné oblasti Český les proběhlo odborné ošetření pěti památných stromů. Z oblasti Tachovska se jednalo o Lípu Jindřicha Kolowrata a Schönwaldský jasan, mimo náš okres pak o tři památné stromy Nemanické duby.

„Veškerá ošetření byla provedena z preventivních důvodů, památné stromy se takto udržují v dobré zdravotní kondici. Všechny arboristické zásahy byly provedeny certifikovaným odborníkem v oboru arboristiky,“ řekla Tachovskému deníku tisková mluvčí CHKO Český les Soňa Semanová a pokračovala: „Lípa Jindřicha Kolowrata je památným stromem již od roku 2002, kdy jím byla vyhlášena Městským úřadem v Boru. Nachází se v obci Málkov nedaleko Přimdy. Na této lípě byly v rámci preventivního ošetření provedeny bezpečnostní řezy větví v koruně stromu a následně došlo k výměně bezpečnostních vazeb. Schönwaldský jasan i Nemanické duby byly vyhlášeny památnými stromy teprve v minulém roce. Jasan se nachází na západním svahu vrchu Chloumek u Lesné a pojmenovaný je po Schönwaldské sklárně, která se zde dříve nacházela. V koruně stromu byly kromě bezpečnostních řezů provedeny i řezy zdravotní a následně proběhla instalace devíti bezpečnostních vazeb, které zabraňují případnému rozlomení nejsilnějších větví v koruně,“ popsala dále tisková mluvčí.

Ošetření památných stromů bylo financováno z dotačních programů Ministerstva životního prostředí.