Stalo se tak v rámci přeshraniční akce, kterou uspořádal domažlický Bohuslav Balcar společně s Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee. Právě zajímavosti regionu v okolí tohoto městečka, vzdáleného zhruba tři čtvrtě hodiny cesty z Tachova, byly při akci na začátku týdne představeny. „Chtěli bychom přiblížit obyvatelům a zájemcům o turistiku místo, které do dneška zas tak známé není,“ vysvětlil český spoluorganizátor akce. „A vybrali jsme si záměrně lokalitu, která byla v letech minulých skryta za výrazem jít přes kopečky, tedy místo, kam směřovaly kroky lidí, kteří po osmačtyřicátém z Československa odcházeli,“ dodal.

Příhraniční region v okolí Schönsee nabízí na hranicích s Domažlickem a Tachovskem řadu atraktivních míst. Účastníci se mohli rozhlédnout z věže na samotné hranici, navštívit zříceniny hradu, případně vesničku na samotných hranicích, kde se usídlili hned po odsunu bývalí obyvatelé českého pohraničí, a řadu dalších míst.

Z Tachovska se přeshraniční akce zúčastnily například pracovnice Regionálního vzdělávacího a informačního střediska (Revis) Tachov. „Od této akce si slibujeme, že se setkáme s německými organizacemi, z nichž by mohli vzejít případní partneři do projektů, které by mohly rozvinout Tachovsko v oblasti vzdělávání i cestovního ruchu,“ uvedla Deníku ředitelka Revisu Tachov Alexandra Hrušková.

Z dosavadních aktivit společných pro českou a bavorskou stranu vzešlo v regionu už několik projektů, k nejnovějším v okolí Tachova to jsou například nedávno otevřená naučná stezka Světecký vrch, zmínit v této souvislosti lze i nedávno podepsanou deklaraci o spolupráci Tachova a Bärnau.

Z TFA v Tachově.
Tachovskou TFA zdolala dvacítka závodníků