Organizátorem stejnojmenného projektu je společnost Post Bellum. V projektu mladí dokumentaristé zaznamenávají příběhy lidí a se zásadními události jejich života seznamují veřejnost. O své osudy se podělili Václav Havelec, Miroslav Kalaš, Alena Mrovcová a Josef Staněk.

„Důvodem, proč se tahle akce koná je, abychom nezapomněli, uvědomili si jaké jsou naše životy, naše minulost i budoucnost, kterou si můžeme díky tomu, že nezapomeneme, udělat mnohem lepší,“ uvedla Deníku koordinátorka projektu Aneta Sklenářová.

Zásadní význam to má pro pamětníka, mnohdy jsou to lidé, kteří o svých vzpomínkách nikdy nepromluvili nebo nemluví, protože v každodenním uspěchaném životě jejich rodiny nemají čas, aby se zeptali. Obrovský význam a přínos to má také pro žáky, protože ve výuce dějepisu jim jsou podávány dějiny formou příběhu. Sami žáci řekli, že se jim mnoho věcí podařilo propojit do souvislostí a vytvořit si vlastní kritický názor na některé události. „Projekt běží půl roku a toto bylo takové zakončení. Žáci si s tím dali opravdu velkou práci a vyzkoušeli si mnoho dovedností. Jak natočit pamětníka, jak zpracovat příběh, zkusili si jaké to je být reportéry, jeli i do Českého rozhlasu, kde natočili a sestříhali svoji reportáž. Celou tu svoji půlroční práci pak na závěr odprezentovali a obhájili veřejnosti. Samozřejmě museli překonat i trému. Myslím si, že i ty týmy mají radost, protože dnes předvedly nádhernou práci,“ uvedla Deníku vedoucí vzdělávacích projektů pro Plzeňský kraj Jitka Doubravová a dodala, že se s kolegyní shodly na tom, že to byla nejlepší prezentací, co kdy viděli.

„Poprvé jsem se s dětmi sešla v březnu s tím, že jsme se seznámili a začali vybírat pamětníka pro každý tým. Žáci si vybírají z řad rodinných příslušníků nebo jejich nejbližšího okolí,“ informovala Aneta Sklenářová.

Odhadem se akce zúčastnilo kolem 70 lidí. Mimo jednotlivých prezentací děti zinscenovaly i krátké divadelní představení, které vystihlo danou situaci. Pan Kalaš na závěr poděkoval dětem, za to, že oživily jejich vzpomínky.