Historicky laděné události tentokrát vystřídala Performance v podání Nielse Weijera, Billyho Mullaney a jedné z chodeb kláštera. Nejedná se o překlep, dlouhá chodba ve které se nachází sochy významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, byla skutečně hlavní postavou nizozemského díla nazvaného Corridor Piece.

Trio Niels Weijer, Billy Mullaney a chodba se poprvé setkalo v roce 2016 na zámku Žďár. Jejich působení se ale nakonec přesunulo i do Kladrub, kde letos neváhali opět vystoupit. Mezi účastníky se našli tací, kteří šli na představení cíleně, ostatní si prožili rozhodně netradiční zážitek. Ať byl názor příchozích na Performance jakýkoliv, vizuálně atraktivní představení v nich zanechalo opravdový dojem.

Více než strohá slova Corridor Piece lépe popíší fotografie. Ale ani ty nedokáží zcela popsat vystoupení, které se rozhodně nevidí každý den.