Skupina žáků nejprve v refektáři muzea předvedla vystoupen starých zvyků pořádaných k smrtné neděli. Poté se za zpěvu písně vydali k nedalekému mostu, aby Moranu vhodili do Mže a vládu nad zemí mohla převzít Vesna. Průvod doprovodili i návštěvníci z řad veřejnosti.

Zpět do muzea se vrátili s pentlemi a velikonočními vajíčky ozdobeným zeleným stromkem. Program v muzeu pak pokračoval v muzeu a byl zaměřený především na malé účastníky. Připravené pro ně byla velikonoční dílna, ve které si děti mohly vyrobit vajíčka na rychle se blížící velikonoční svátky.