Návštěvníci jízdárnou provedl kastelán Pavel Voltr od sklepení až po půdu a vyprávěl jim o bohaté historii budovy, účelu, kterému kdysi sloužila a proč vlastně byla postavena. Zmínil ale také její nedávnou historii, kdy chybělo málo, aby byla tato jedinečná a významná stavba zbourána.

Na jednu z prohlídek se přijelo podívat i více než třicet členů Veteran car clubu Plzeň, kteří do Tachova zavítali v rámci jarní vyjížďky. Především děti, které skupinu doprovázely si kastelán získal zapojením do děje a půjčením historických klobouků. „Skupina byla úžasná a je radost vyprávět pro lidi, kteří tady ještě nebyli. Navíc je historie jízdárny bavila a byli dobře naladěni, takže to byla oboustranná radost. Jako pomocníka jsem si zvolil předsedu Veteran klubu Romana Vaníka, který mi během prohlídky hodně pomohl a svými veselými komentáři naladil příjemnou atmosféru,“ usmál se Pavel Voltr.