Před kapličku na lesní cestu dorazilo téměř sto účastníků, pěších i cyklistů, které na úvod slavnosti svěcení přivítali na lesní rohy Trubači Kolowratových lesů. Z původní kaple se nedochovalo téměř nic. Jen zakryté holé základy. „Ty jsme loni odkryli a letos ukončili obnovu kaple,“ řekl za organizátory lesní správce Ludvík Jüthner ze společnosti Lesy České republiky, která se o obnovu kaple za více než pět set čtyřicet tisíc korun postarala.

Historie zmiňované kaple svaté Anny není skoro vůbec známá. „Zřejmě zde došlo k nějaké události, kterou si vrchnost chtěla připomínat. Proto zde kaple byla postavena,“ řekl historik a badatel Zdeněk Procházka, jež právě Tachovsku věnoval přes tři desítky let výzkumu. „Kousek odsud stojí v lese pamětní kámen, připomínající místo, kde kníže Windischgrätz v roce 1861 zastřelil svého posledního jelena,“ poukázal na další zajímavost spjatou se životem v tomto kraji. „Můžeme nyní tedy přistoupit k vysvěcení kapličky, která, doufám, nám bude připomínat i velkou změnu v myšlení lidí,“ dodal Procházka.

Role vysvěcení a požehnání se ujal farář Václav Vojtíšek. Začal připodobněním jedné události. „Tehdejší představitelé si řekli, že ve své vesnici zboří kříž. Hodně se nalopotili, dřeli se. A když už se jim ho konečně podařilo vylomit ze země a rozbít, tak k nim přistoupil jeden muž a zeptal se, co lepšího než kříž sem nyní dají. Páni ale nevěděli odpovědět,“ vylíčil farář a pokračoval: „Jsem rád, že se zde obnovila kaple, místo kde se lidé zastaví. Tato kaple je tu zasazena do krásného prostředí. Člověk ať chce nebo nechce, bude tu meditovat. Bude si připouštět myšlenky, které si tam dole ve městě ani připustit nechce.“

Vystavěná kaple je na místě původní kaple sv. Anny a stojí u lesní cesty zhruba jeden a půl kilometru západně od osady Zadní Milíře.

Původně šlo o dřevěnou kapli, kam každý rok na 26. července chodívalo procesí. V roce 1935 dřevěnou kapli nahradila nová, zděná. Po roce 1948 byla ale zahrnuta do nepřístupného pohraničního pásma a během dalších šedesáti let rozebrána zloději na stavební materiál. V roce 2016 Lesy České republiky, kterým pozemek pod kaplí patří, náhodně odkryly její základy a rozhodly se původní stavbu obnovit.