Obec, která je investorem, to stojí zhruba jeden milion a čtyři sta tisíc korun. „Ale tuto částku nehradíme celou z našeho rozpočtu, polovinu tvoří dotace z Ministerstva životního prostředí,“ řekl Deníku starosta Benešovic Miroslav Janča.

Okolo kaple vznikne dlážděný chodník, k objektu pak povedou další chodníky z několika stran, ty budou sypané pískem.

Novou úpravu dostává postupně celý areál okolo, dělníci budují rovněž cesty k obecní studni a ke kamennému křížku. „Celé rozsáhlé prostranství vedle hlavní silnice dostane parkovou úpravu, včetně vysázení nové parkové a okrasné zeleně,“ doplnil Janča s tím, že se počítá i s lavičkami, odpadkovými koši a dalším mobiliářem. Práce na cestách a terénních úpravách budou hotové před benešovickou poutí, která je první víkend v červnu.