Pod hlavičkou Charity České republiky navštívili stovky domácností, aby jejich obyvatelům popřáli hodně štěstí a zdravív novém roce a požádalio drobný příspěvek na dobrou věc. Stejně jako v loňském roce se většina vybraných finančních prostředků po oficiálním sečtení vrátí na Tachovsko a pomůže tachovskému mobilnímu Hospici U sv. Jiří, další prostředky poputují do Domova seniorů v Boru.

Tříkrálová sbírka se v Tachově konala již počtvrté, letos se sešlo 51 koledníků. „Už tradičně se zapojují dětiz kroužku Přední hlídky Royal Rangers a děti z tachovského dětského domova. Všem bych chtěla poděkovat za ochotu zapojit se a pomoci dobré věci,“ řekla Deníku organizátorka Tříkrálové sbírky Iva Csanálosi a doplnila, že příprava akce začíná už v prosinci.
Koledníkům už tradičně požehnal také tachovský farář Václav Vojtíšek a popřál jim úspěšnou cestu po domácnostech a málo zklamání z uzamčených dveří.

Přispět do kasiček mohli také návštěvníci Tříkrálového koncertu, který se konal v neděli v Muzeu Českého lesa, a věřící tachovské farnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie při nedělní mši.