A že ptáci nemají lehký život a to především v zimě, se od průvodce a ornitologa Pavla Řepy dozvěděli hned v začátku vycházky. „Pták nemůže být tlustý, musí létat. Má uzpůsobený organismus k rychlému spalování živin a v zimě mu nastřádání dostatečného množství potravy značně snižuje doba slunečního svitu. Období tuhé zimy je pro ptáky náročným časem, kdy se ptačí populace sníží,“ řekl početné skupině návštěvníků průvodce.

Sobotní počasí a teploty kolem nuly ale ptačím pozorovatelům příliš nepřálo. „V tomto počasí se nedá mluvit o pořádné zimě. Výraznější potíže se sháněním potravy mají ptáci až když teploty spadnou ke dvaceti stupňům pod nulou,“ vysvětlil Pavel Řepa. Přesto se pozorným pozorovatelům přírody podařilo během vycházky vidět například brhlíka, straku, sojku, sýkoru nebo strakapouda.

Závěrem byla v muzejní zahradě připravena ornitology z CHKO ukázka chytání ptáků do speciálních sítí s jejich následným kroužkováním. Účastníci vycházky se ale nakonec museli spokojit s připraveným teplým občerstvením, žádný z opeřenců se do připravených sítí tentokráte nezachytil.