"Seznámili jsme na brigádě, kde jsme mlátili boby. Tam jsem poprvé děvčata včetně Marie poprvé poznal," s úsměvem řekl Jan Tichý. Začátek jejich dlouholetého vztahu nebyl ale vůbec lehký. Nemalou překážkou byla jak vzdálenost, jelikož paní Marie pochází z Trenčína a Jan ze Šumavy, ale i původní nesouhlas rodiny. I přes prvotní útrapy si ale nakonec řekli 25. ledna roku 1958.

Společně s oslavenci se diamantové svatby zúčastnila také rodina, která tvoří tři děti, dvanáct vnoučat a jedenáct pravnoučat. Jak zmiňují manželé Tichých, ze všech mají velkou radost a navíc brzy přibudou další členové početné rodiny. Nezbývá tedy než popřát do dalších let hodně štěstí, zdraví a mnoho společných chvil. "Měli jsme u nás jednu švadlenu a té jsme se ptali, co celý život dělala. Ona nám odpověděla, že pracovala. Taktéž jsme na tom byli i my. Ale celé manželství samozřejmě není jen o práci. Je to také hodně o toleranci a společném rozhodování," radí manželé Tichých.

Co se diamantových svateb týče, obec Staré Sedliště není žádným nováčkem v oboru. "Již u nás jednu diamantovou svatbu měli. První byli Pourovi, nyní manželé Tichých. Vždy se ale jedná o velmi jedinečný okamžik," řekl starostka Starého Sedliště Jitka Valíčková.