Tu ve škole praktikují už několik let. A pokaždé třídy soutěží v tom, která bude mít lepší, nápaditější masky a která připraví zajímavější program. Například jedna ze tříd instalovala na čestném místě učebny náhrobek své třídní učitelky s hororovým letopočtem. „To jsme s dětmi vymysleli už před lety a teď nás tento náhrobek provází každou halloweenskou oslavu,“ řekla s úsměvem třídní učitelka Margareta Náhlovská, která je jednou z iniciátorek Halloweenu v Hornické a byla rovněž členkou hodnotící komise.

Ta sestávala ze dvou pedagogů a tří žáků. „Hodnotí se úroveň masek a úroveň programu. Boduje se také to, kolik lidí ze třídy je v maskách a kolik bez nich,“ vysvětlil učitel Jan Koťuha.

Mezi nejnápaditější programy pátečního dne patřila několikaminutová show se strašidelným tancem a zmíněné muzeum strašidel.